• Urai Anuntasin

ร่วมถวายปัจจัยและภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์

Updated: Mar 14

#นำผลบุญมาฝากทุกท่านค่ะ

ร่วมถวายปัจจัยและภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์

ร่วมถวายรูปภาพประวัติพระพุทธเจ้า

#อานิสงส์การถวายภัตตาหาร

1. เป็นการเพิ่มวาสนาบารมีในอนาคต ซึ่งจะได้รับอานิสงส์ส่วนตน เช่น มีอายุยืน มีกำลัง

2.เป็นนักปราชญ์ มีวรรณะสวยงาม มียศ มีความสุข

3.เป็นคนกล้า มีปัญญา

4.เป็นการเพิ่มบุญกุศล หล่อเลี้ยงชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น

5.โดยส่วนรวม คือ ได้ช่วยเหลืออุปถัมภ์ บำรุงพระพุทธศาสนา ให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

🙏ขอขอบคุณสะพานบุญพี่ใหญ่และเป็นผู้ดูแลจัดดอกไม้ ขนมหวาน ผลไม้ สวยงามน่าทาน พี่ใหญ่กัลยาณมิตรและ คุณแอ๋ว แม่ครัว นะคะ

ขออนิสงฆ์ของผลบุญในครั้งนี้ ให้ทุกท่านร่ำรวย มีความสุข สุขภาพแข็งแรงนะคะ


#เราจะจับมือไปด้วยกัน

#สำเร็จแล้วให้ได้แล้วแบ่งปัน

#UraiAnuntasin #sfprkp

#svenskakvinnoförbundetisörnäs

#kommunalval2021 #Helsingfors

#kuntavaalit2021 #Helsinki

#ดรอุไรออนไลน์มืออาชีพ

#ThaiWomenNetworkInFinland14 views0 comments